Ny styrelse efter årsmötet 2023

Ordförande Christina Sjögren

Vice ordförande Jessica Berglund

Kassör Ann-Louise Rönnmark

Sekreterare Martina Israelsson

Ledamot Malin Åsander

Ledamot Veronica Nilsson

Ledamot Marie Daun

Suppleant Linda Borg

Suppleant Emma Hedin

Kontaktuppgifter finner du här