Bruks

Bruksgrenarna

bruksgrenarna_artikelFrån början användes brukshunden av yrkesutövare, t.ex. polisen och militären. Brukshunden spårade upp gömda saker, hittade gömda fiender eller sprang med meddelande mellan olika delar av fronten. I dag har dessa grenar blivit till tävlingssport för den aktive hundägaren.

På brukstävlingar ingår ett huvudmoment, själva spåret, sökrutan eller rapportsträckan, samt en lydnadsdel. I lydnaden ingår bland annat fotgående, platsliggning med skott, hopp över hinder och apport av föremål. Lydnadsdelen för varje klass är den samma för alla grenar, det vill säga lydnadsdelen för lägre klass spår är densamma som för lägre klass sök. Klasserna delas in i appell (första nivån) sedan lägre, högre och elit. Som nybörjare (hunden alltså) börjar man med appellklass. När man uppnår man ett visst antal poäng i appellklass så får man tävla vidare i lägre klass, därefter högre och till sist elitklass. Sen är det Svenska Mästerskapet som gäller!

Både huvudmomentet och lydnadsdelen ökar i svårighetsgrad ju högre upp i klasserna man kommer. I elitklass kan hunden tävla om CERT (certifikat) och efter tre erhållna CERT kan hunden tituleras champion inom respektive gren. En hund som erhåller championtitel i x antal grenar får titeln Brukschampion.

Endast renrasiga registrerade hundar får delta i brukstävlingar.

[Ladda ner regler och anvisningar för samtliga bruksgrenar här]

Spår

spar_artikelDenna gren går ut på att en person går en angiven sträcka i naturen och lägger ut ett spår. Spåret markeras med hjälp av så kallade apporter (små träpinnar) längs spårets sträcka, mot ett spårslut.

En tid efter att spåret har lagts, följer hunden med sin förare det utlagda spåret och hunden ska markera de utlagda apporterna så att föraren har dessa med sig tillbaka när spåret är slut. Hunden har en sele på sig och i selen sitter ett långt koppel, en så kallad spårlina. Spår är en gren som lämpar sig väl att träna på egen hand.

Sök

sok_artikelI sökgrenen ska hunden leta upp människor som har gömt sig ute i naturen. Inom ett begränsat område, en så kallad sökruta, ska hunden springa igenom området och med hjälp av sitt goda luktsinne lokalisera de gömda människor som finns utplacerade.

När hunden har funnit en person i skogen ska hunden meddela sitt fynd. Detta kan ske t.ex. genom ett ihärdigt skall. Föraren befinner sig under sökets gång längs ena sidan av rutan.

Sök är en mycket social gren som du inte kan träna ensam, men det är en gren där det är lätt att involvera resten av familjen.

Skydd

skydd_artikelDenna gren går ut på att hunden ska hitta, stoppa, hålla fast, avväpna, bevaka och transportera en person, en så kallad figurant, i olika moment.

Detta är en gren som ofta utövas och tränas av poliser, men även många andra hundägare finner stort nöje i denna bruksgren.

Skydd är en gren som man inte kan träna själv och heller inte bör träna utan erfaren instruktör. För att få utöva denna gren krävs en licens från Svenska Brukshundklubben.

Rapport

rapport_artikelRapport går ut på att hunden självständigt, i naturen springer flera sträckor mellan 2 personer, föraren och dess medhjälpare. Hunden ska springa flera hundra meter per sträcka och mottagaren förflyttar sig mellan olika platser i naturen, så hunden måste spåra i hög fart.

Även denna gren behöver man vara flera stycken som tränar tillsammans, men det kan vara ett trevligt för hela familjen att vara med och träna.

– rasklubben för rottweiler