Tjänstehund

tjanstehund_artikelSvenska Brukshundklubben, där Svenska Rottweilerklubben ingår, är en frivillig försvars-organisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, samt hund-ekipage till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


Den intresserade kan genom SBK utbilda sin privata hund till Räddningshund eller Patrullhund. Utbildningen sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet. Efter avlagt prov kontrakteras godkända hundar till Försvarsmakten för att deltaga vid övningar 1 – 2 gånger per år och vid eventuell ofred kallas in för tjänstgöring.

Efter avlagt slutprov för Räddingshundar, kan hundekipaget inriktas mot internationell tjänst eller mot andra samverkansparter som Polisen och Sjöräddningen. Verksamheterna är av mycket stor betydelse för total-försvaret och krisberedskapen i samhället och har blivit populär inom Svenska Bruks-hundklubben.

Tävlingsverksamhet
Det bedrivs tävlingsverksamhet även för tjänstehundar. Officiella bruksprov i bevakning arrangeras löpande på olika platser i Sverige. Varje år arrangeras Distriktsmästerskap och “Patrullhundsmästerskap för kontakterade ekipage samt Svenskt Mästerskap för Räddningshundar. Både nationella och internationella IPO-R prov arrangeras kontinuerligt inom räddningshundsverksamheten och även ett årligt Världsmästerskap.

Du kan läsa mer om Tjänstehundar på Svenska Brukshundklubbens hemsida, där du också kan hitta regler [Gå till SBKs hemsida]

– rasklubben för rottweiler