Bli medlem anmälan

Onlineanmälan

  • Betala in medlemsavgiften till Svenska Rottweilerklubben på BG: 109-4366 eller swisha till 1232404135 och ange tydligt Namn, Personnummer (12 siffror), ev. även ditt medlemsnr i SBK 6 siffror (EJ SKK!) om du redan är medlem i någon annan Brukshundsklubb.
  • Genom att betala medlemsavgiften godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt våra Medlemsvillkor.
 

Verifiera

– rasklubben för rottweiler