Registerkommittén

Registerkommitténs syfte är att sammanställa uppgifter som ger oss en utvärdering av rasens ledstatistik, registrerade kullar, den mentala statusen samt exteriör.

Kontaktperson i styrelsen: Anna W. Rexlinger

Sammankallande: Terese Hartvig
Johanna Haglund ansvarig för inrapportering av exteriörprotokollen

– rasklubben för rottweiler