Rottweilerklubben söker revisor!

ÄR DU DEN VI SÖKER?

 Inför verksamhetsåret 2015 söker vi en revisor till Svenska Rottweilerklubben. Föreningens revisorer (två) ska säkerställa att vår verksamhet bedrivs i enlighet med föreningens stadgar, fattade beslut och uppsatta mål.

 Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag inom föreningen och revisorer utses av årsmötet. Revisorerna fungerar som en ”kontrollfunktion” för medlemmarna och ska säkerställa att styrelsen uppfyller det uppdrag som årsmötet och därmed medlemmarna har delegerat.

 Revisionen innebär dels en granskning av föreningens ekonomi, dels en granskning av själva verksamheten. Du behöver inte vara auktoriserad revisor. Däremot ser vi gärna att du har viss erfarenhet av bokföring och/eller ekonomi samt god förståelse för den typ av ideell verksamhet som vi bedriver.

 Är du den vi söker? Eller känner du någon som skulle kunna passa för uppdraget? Har du ytterligare frågor om vad uppdraget innebär? Vänligen kontakta valberedningen på val@rottweilerklubben.se Revisorer ska väljas i samband med årsmötet den 7 mars, varför vi önskar få in förslag så snart som möjligt.

 På SKKs hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att arbeta som revisor och rekommendationer för det löpande arbetet.http://skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Foreningspaketet/Att-arbeta-som-revisor-S16.pdf

 Här kan du läsa mer om vad Svenska Rottweilerklubbens stadgar säger gällande val och uppdrag för revisorer, § 9:http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/1_klubb_organisation/klubb/org_normalstadgar_rasklubb_1niva_20090508.pdf

 Tack för din hjälp!

Anna, Lena och Tord i valberedningen