Rottweilerklubbens arbete mot de nya bruksreglerna gällande hinderhöjd och apportvikt

Vid vårt medlemsmöte i Kosta i samband med Kostalägret diskuterades de nya bruksreglerna som skall träda ikraft från 2017-01-01.
Beslutet grundar sig på en motion till årets kongress som vann gehör över förbundsstyrelsens förslag där hundar oavsett ras skulle mätas in och utifrån sin egen storlek hamna i ”rätt” fack gällande höjd och vikt.

Resultatet av det beslut som tog blev att hinderhöjder och vikten på tunga apporten skulle slå mycket konstigt för flera av våra bruksraser.
Styrelsen beslutade att försöka få en ändring och har skickat en skrivelse till SBK:s Utskott för Prov och Tävling med en kopia till samtliga rasklubbar.
Här kan våra medlemmar läsa brevet till utskottet i sin helhet.
//Yvonne Brink