SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS KONGRESS 2015

Svenska Rottweilerklubben är en del av Svenska Brukshundklubbens (SBK) organisation och därför är det av stor vikt att våra medlemmar känner till och engagerar sig i de frågor som SBK behandlar.

Kongressen är Svenska Brukshundklubbens årsmöte och hålls 9-10 maj i år. Nu finns handlingarna publicerade och innehåller bl.a. förslag om nya tävlingsregler.

Årets kongress fler SBK blir omfattande eftersom vi är mitt uppe i en regelrevidering där många av våra regelverk ska spikas inför nästa låsningsperiod. Dessutom kommer kongressen innehålla ett antal motioner från distrikt och rasklubbar samt förslag från förbundsstyrelsen gällande kongress vartannat år.

Samtliga handlingar finns nu tillgängliga på Svenska Brukshundklubbens hemsida för den nyfikne. Så skynda in och läs!

På hemsidan finns även mer information om vad kongressen är, gör och vilka som deltar.

www.brukshundklubben.se/kongress_handlingar_protokoll