Valberedningens förslag

I morgon lördag den 2 mars är det årsmöte och ett av många viktiga ärenden som ska behandlas är val till rasklubbens styrelse. Vid årsmötet kommer valberedningen att presentera sitt arbete och sitt förslag till styrelse, men redan nu kan du få ett litet ”smakprov” på valberedningens presentation.