Exteriörbeskrivning på årsmötesutställningen

På årsmötesutställningen kommer det att finnas möjlighet till  exteriörbeskrivning från kl 10.00, exteriörbeskrivare  Bo Wiberg.
Anmälan skickas till Johanna på mejl: exterior@rottweilerklubben.se
På  anmälan  ska  följande  framgå: Hundens  namn, reg nr, chipnr, ägare, adress, telefonnr samt mail.