Kullredovisning

Statistik på samtliga registrerade rottweilerkullar from 2014. Kullarna redovisas i registreringsordning, inte födelseordning.
HD/ED index är det preliminära indexet vid PARNING.
All data hämtas från SKK avelsdata och ansvarig tar tacksamt emot MH exteriör och SSU resultat eftersom de inte är officiella resultat.
Röd markerat = följer inte rottweilerklubbens riktlinjer

Kullredovisning from 2017-01-01 ( <—— klicka för att läsa)
Senast uppdaterad med data tom april 2018

Kullredovisning from 2014 ( <—– klicka för att läsa)
Senast uppdaterad 2017-02-05

Kontaktinformation till ansvarig utgivare:
statistik@rottweilerklubben.se

– rasklubben för rottweiler