Bli medlem

 

För att bli medlem: Vänligen läs igenom våra medlemsvillkor.
Här kan du även ta del av vår personuppgiftspolicy

Hel- eller delbetalande:

(Ny medlem eller redan SBK medlem har samma anmälan! Beloppet justeras automatiskt efter att du skickat in ansökan om du redan är SBK medlem.)

Fyll i dina uppgifter i SBKs Online-anmälan
OBS!! Viktigt att du väljer Svenska Rottweilerklubben under “Klubb”!
(Steg för steg hjälp finns här)

Du kommer att bli aviserad ang betalningsuppgifter efter att du har skickat in din anmälan. Det ska INTE betalas in till vårat BG eller swish!

ENDAST Familjemedlem eller utlandsmedlem:

Mejla följande till medlem@rottweilerklubben.se
* Personnummer (12 siffror)
* För och efternamn
* Fullständig adress
* Mejladress
Telefonnummer
** Medlemsnummer på den familjemedlem som är helbetalande

*= krävs för medlemskap
**=krävs vid familjemedlemskap

Betala sedan in medlemsavgiften till Svenska Rottweilerklubben på BG:  109-4366 eller swisha till 1232404135  och ange ditt personnummer som meddelande.

Uppgifter vid utlandsbetalning:
BIC SWEDSESS
IBAN SE05 8000 0806 0618 3016 8918

De olika medlemskapen:

Helbetalande – 660:- per år, löpande medlemskap. Ger medlemskap i både Sv. Rottweilerklubben/AfR (260 kr) och Sv. Brukshundklubben/SBK (400 kr).

Delbetalande – 260:- per år. Ett medlemskap för dig som redan är medlem i SBK och/eller SBK-ansluten lokalklubb som helbetalande medlem, familjemedlem eller ungdomsmedlem.

Familjemedlem – 110:- per år. Ett medlemskap för dig som tillhör samma hushåll som en ordinarie medlem i Sv. Rottweilerklubben/AfR.
OBS! Du måste ange medlemsnummer för den familjemedlem som innehar ordinarie medlemskap.

U-medlem – Utlandsmedlemskap. 885:- per år. (355:- är avgift till AfR och 530:- avgift till SBK)

Uppgifter vid utlandsbetalning:
BIC SWEDSESS
IBAN SE05 8000 0806 0618 3016 8918

Svenska Rottweilerklubben lyder under Svenska Brukshundklubben (SBK) och som helbetalande medlem i Rottweilerklubben får man även ett medlemskap i SBK. Som medlem i Svenska Rottweilerklubben och SBK har man inte bara möjlighet att medverka på de prov, tävlingar, utställningar, kurser och utbildningar som anordnas av klubbarna, man får även de två innehållsrika och intressanta medlemstidningarna Rottweilern (4 ggr/år) och Brukshunden (8 ggr/år) samt flera medlemsförmåner hos våra samarbetspartners. Du har även rätt till att medverka och rösta på årsmöten och på så sätt göra din röst hörd! Du har även tillgång till alla de aktiviteter som Rottweilerklubben arrangerar samt de medlemsförmåner som Svenska Brukshundklubben erbjuder.

Någon månad innan utgången av ditt medlemskap så kommer ett inbetalningskort att komma från Svenska Brukshundklubben, som i fortsättningen sköter medlemshanteringen för ditt medlemskap. Har betalning inte inkommit under månaden efter det att medlemskapet gått ut avslutas ditt medlemskap i Rottweilerklubben. 

I din ansökan blir du ombedd att ange en rad personuppgifter, bland annat ditt personnummer. Ditt personnummer används endast i identifikationssyfte och dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Vid frågor, kontakta medlem@rottweilerklubben.se


Administrera ditt medlemskap inom SBK och skriv själv ut ditt medlemsbevis

Har du bytt adress, telefonnummer, e-postadress eller vill avsluta ditt medlemskap? Allt detta gör du själv på www.brukshundklubben.se/medlemsuppgifter.

Här skriver du även ut ditt medlemsbevis, detta skickas inte längre ut automatiskt tillsammans med inbetalningskortet.

Får du problem och behöver ha hjälp med detta, kontakta Svenska Brukshundklubbens medlemsavdelning. Tel: 08-505 875 20 eller via mail:medlem@brukshundklubben.se

Medlemsavdelningen har öppet helgfri måndag-fredag kl. 10.00-12.00.

Varmt välkommen som medlem i Svenska Rottweilerklubben!

– rasklubben för rottweiler