Bli medlem

För att bli medlem:
1. Läs våra Medlemsvillkor
2. Fyll i dina uppgifter i vår Online-anmälan
(OBS! I och med GDPR lagen MÅSTE man godkänna hur vi hanterar personuppgifter och det gör man genom att fylla i vår online anmälan. Därför kan vi INTE registrera medlemmar som inte fyller i formuläret ovan utan endast betalar in avgiften till oss.)

3. Betala sedan in medlemsavgiften till Svenska Rottweilerklubben på BG:  109-4366 eller swisha till 1232404135  och ange tydligt Namn, Personnummer, ev. även ditt  medlemsnr i SBK om du redan är medlem i någon annan Brukshundsklubb.

Uppgifter vid utlandsbetalning:
BIC SWEDSESS
IBAN SE05 8000 0806 0618 3016 8918

Svenska Rottweilerklubben lyder under Svenska Brukshundklubben (SBK) och som helbetalande medlem i Rottweilerklubben får man även ett medlemskap i SBK. Som medlem i Svenska Rottweilerklubben och SBK har man inte bara möjlighet att medverka på de prov, tävlingar, utställningar, kurser och utbildningar som anordnas av klubbarna, man får även de två innehållsrika och intressanta medlemstidningarna Rottweilern (4 ggr/år) och Brukshunden (8 ggr/år) samt flera medlemsförmåner hos våra samarbetspartners. Du har även rätt till att medverka och rösta på årsmöten och på så sätt göra din röst hörd!


De olika medlemskapen:

Helbetalande – 660:- per år, löpande medlemskap. Ger medlemskap i både Sv. Rottweilerklubben/AfR (260 kr) och Sv. Brukshundklubben/SBK (400 kr).

Delbetalande – 260:- per år. Ett medlemskap för dig som redan är medlem i SBK och/eller SBK-ansluten lokalklubb som helbetalande medlem, familjemedlem eller ungdomsmedlem.
OBS! Du måste ange ditt medlemsnummer i SBK vid ansökan!

Familjemedlem – 110:- per år. Ett medlemskap för dig som tillhör samma hushåll som en ordinarie medlem i Sv. Rottweilerklubben/AfR.
OBS! Du måste ange medlemsnummer för den familjemedlem som innehar ordinarie medlemskap vid betalning.

U-medlem – Utlandsmedlemskap. 885:- per år. (355:- är avgift till AfR och 530:- avgift till SBK)


När medlemshanteringen har mottagit dina uppgifter och avgiften har registrerats på Rottweilerklubbens konto kommer du att anmälas som ny medlem i vårt medlemsregister. Inom 1-2 veckor kommer sedan senaste numret av Rottweilern att skickas hem till dig (om dessa inte tagit slut, då får du nästkommande nummer).

Därefter erhåller du löpande vår medlemstidning Rottweilern samt SBK:s Brukshunden. Du har nu även tillgång till alla de aktiviteter som Rottweilerklubben arrangerar samt de medlemsförmåner som Svenska Brukshundklubben erbjuder.

Någon månad innan utgången av ditt medlemskap så kommer ett inbetalningskort att komma från Svenska Brukshundklubben, som i fortsättningen sköter medlemshanteringen för ditt medlemskap. Har betalning inte inkommit under månaden efter det att medlemskapet gått ut avslutas ditt medlemskap i Rottweilerklubben. Det innebär att tidningen uteblir och ny ansökan om medlemskap måste göras.

I din ansökan blir du ombedd att ange en rad personuppgifter, bland annat ditt personnummer. Ditt personnummer används endast i identifikationssyfte och dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Vid frågor, kontakta medlem@rottweilerklubben.se


Administrera ditt medlemskap inom SBK och skriv själv ut ditt medlemsbevis

Har du bytt adress, telefonnummer, e-postadress eller vill avsluta ditt medlemskap? Allt detta gör du själv på www.brukshundklubben.se/medlemsuppgifter.

Här skriver du även ut ditt medlemsbevis, detta skickas inte längre ut automatiskt tillsammans med inbetalningskortet.

Får du problem och behöver ha hjälp med detta, kontakta Svenska Brukshundklubbens medlemsavdelning. Tel: 08-505 875 20 eller via mail:medlem@brukshundklubben.se

Medlemsavdelningen har öppet helgfri måndag-fredag kl. 10.00-12.00.

Varmt välkommen som medlem i Svenska Rottweilerklubben!

– rasklubben för rottweiler