Statistik

Här hittar du statistik avseende rottweiler. Informationen uppdateras kontinuerligt, datum efter de olika filerna är datum för senast uppdatering.

Statistiken tas fram med hjälp av programmet Lathunden från Genetica och rasdata som rasklubben får skickat till sig från Svenska Kennelklubben. Alla filer är i PDF-format om inget annat anges. När det gäller ögon-diagnoser kan det finnas mer information/fler diagnoser på SKK avelsdata/hunddata.


Med reservation för felaktigheter, hittar ni fel i filerna, kontakta utskottet för information.


Kullar med röntgen och ögonlysning, årtalen födelseår:

 2009 och framåt  *Uppdaterad med data fram tom 201004 

Uppdateras inte mer:  20082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901980-19891970-1979-1969


Blandat gällande hälsa, årtalen är födelseår, om inte annat anges:

Kullar från svenska kennlar – Alla år
*Uppdaterad med data tom 2020-10-04

Andel röntgade per årsvis registrerade 1981-2016
*Uppdaterad 2017-06-06 med hundar registrerade tom 2017-12-31

Kullar från svenska kennlar – födda till 2012-12-31 
*Uppdaterad med data tom 2020-10-04

Kullar från svenska kennlar – födda efter 2013-01-01
*Uppdaterad med data tom 2020-10-04

Avkommors ledstatus beroende på föräldradjurens ledstatus *Uppdaterat 2011-12-18

Omvandling för HD- och ED-poäng textfil
* Uppdaterat 2011-12-18


Blandad MH-statistik, årtalen är registreringsår om inte annat anges:

Årsvis statistik över deltagande på MH (hundar registrerade tom år 2019) 
*Uppdaterad med data tom 201004

Rasdiagram Rottweiler, med förklaringar
*Avser perioden 2010-2019

MH-protokoll med alla moment

MH nyckel *2011

Rasprofil för rottweiler


Mentaltestade och korade hundar:

Kennelstatistik MT gamla korningenMars 2013

Kennelstatistik MT nya korningenMars 2013


Exteriörbeskrivningkorning:

Utförda 2007 – 2012
*Uppdaterad 2012-10-20

Utförda 2006
*Uppdaterad 2011-07-02

Utförda 2005
Uppdaterad 2011-07-02

Utförda 2000-2004
Uppdaterad 2011-07-02


Exteriörbeskrivning MH:

Utförda 2007-2008
Uppdaterat 2011-03-27

Utförda 2001-2006
Uppdaterat 2011-07-02


Med reservation för felaktigheter, hittar ni fel i filerna, kontakta oss i Registerkommittén.