Exteriördomare

Exteriördomare utbildas och auktoriseras av Svenska Kennelklubben. Här kan du läsa mer om utbildningen till exteriördomare.

För rottweiler finns följande exteriördomare som är så kallade rasspecialister. Som rasspecialister räknar vi exteriördomare som är eller varit uppfödare av rottweiler, och är medlemmar i Svenska Rottweilerklubben. Dessa domare är även de som rapporteras in till IFR.

Yvonne Brink
Bo Wiberg
Gerard O’Shea

För att Svenska Rottweilerklubben ska tillstyrka en ansökan om utbildning till exteriördomare eller en vidareutbildning till exteriördomare gäller följande kriterier.