Hälsoprogram nivå 1 gällande JLPP

Svenska Rottweilerklubben har, enligt tidigare publicerat brev, ansökt om hälsoprogram nivå 1 hos Svenska Kennelklubben som första åtgärd. Detta innebär:

Hälsoprogram och Avelskommitténs hänsynstaganden i bedömningen av ansökan

Nivå 1: Central registrering av veterinära undersökningsresultat

Eftersom inga särskilda krav på avelsdjur är kopplade till denna nivå fordras i regel enbart att de allmänna kraven och det ovan efterfrågade underlaget bifogas för att SKK ska bifalla ansökan. Ansökan om hälsoprogram på nivå 1 kan efter beslut i Avelskommittén träda i kraft med omedelbar verkan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen