Information från valberedningen

Valberedningens förslag till styrelse för Svenska Rottweilerklubben för verksamhetsåret 2016 är nu komplett och vi ber er därför notera det nya förslaget inför årsmötet nästa helg (5 mars). En närmare presentation av kandidaterna kommer inom kort.
Ordförande: Yvonne Brink, omval 1 år
Vice ordförande: Patrik Grönfeldt, fyllnadsval 1 år
Sekreterare: Malin Steen, nyval 2 år
Kassör: Rebecca Cederwall, fyllnadsval 1 år
Ledamot: Ulrika Stenholm, kvarstår 1 år
Ledamot: Lena Jonsson, nyval 2 år
Ledamot: Angelica Göbel, nyval 2 år
Suppleant: Marianne Rexlinger, nyval 2 år
Suppelant: Leif Stang, kvarstår 1 år
Revisorer: Lars Rehn och Bo Wiberg
Revisorsuppleanter: Tina Granqvist och Linda Bendroth