BSE – Breed Standard Evaluation

Breed Standard Evaluation det är ADRK:s (Tyska Rottweilerklubben) prov (inoff).

Hunden måste vara minst 18 månader.

I stora delar finns likheter med ZTP men det ingår ingen skyddsdel (off i Tyskland).

ADRK tog fram det här provet för att det med relativt enkla metoder skall kunna gå att genomföra provet lika över hela världen.

Protokoll upprättas se exempel här.

Hunden beskrivs exteriört och i rörelse, inklusive mätning av Höjd, Längd, Bröstdjup och bröstomfång. Dessutom mäts huvudet, skallens längd och nospartiets längd.

Ögonens färg anges, enligt den konstgjorda ögonmallen, som har en siffer/bokstavsbeteckning.

Hundens vikt anges också.

Därefter kommer test på förare och hundens samarbete genom att vandra mellan andra förare och hundar som står stilla, ca 6 – 8 ekipage.

Sedan är det ett antal funktionärer, ca 10st, som ställs upp som en allé där hund och förare skall passera igenom. När ekipaget går in i allén kommer ett rasslande ljud som består av petflaska fylld med makaroner eller små stenar bakom hunden.

Nästa del består av att funktionärerna ställer sig i en ring och hund och förare står i mitten.  Samtliga, på en given uppmaning, rör sig in mot föraren och hunden, stannar ca 5 sekunder och backar ut igen.

Detta upprepas, men då med något snabbare gång in mot ringens mitt, där föraren och hunden befinner sig och sen backar ut igen.

Sist är det ett skottprov. 

Provet bedöms som godkänt / icke godkänt.

Samtliga provresultat skickas till Tyskland.  

Vill man köpa ett diplom från Tyskland med hundens resultat så görs detta genom domaren Yvonne Brink.