Utskottet för avel och hälsa

Kontaktperson i styrelsen:
Malin Åsander

E-post: avel.halsa@rottweilerklubben.se

Utskottets medlemmar:
Helena Nylander, Gun Bergquist, Sara Awander, Cathrine Hellberg, Åsa Engström, Anette Gustavsson, Frida Taipale, Ulla Schyldt Sjölund.  

Arbetsgruppen för uppfödarutbildning
Yvonne Brink
Lena Berglund
uppfodar@rottweilerklubben.se

 

– rasklubben för rottweiler