Utskottet för avel och hälsa

Kontaktperson i styrelsen:
Malin Åsander

E-post: avel.halsa@rottweilerklubben.se

Utskottets medlemmar:
Helena Nylander, Frida Taipale, Anette Gustavsson

 

– rasklubben för rottweiler