Anmälan till uppfödarlista

Uppfödarlistan är en medlemsförmån och kostnadsfri för uppfödare inom rasklubben. För att stå med på listan krävs medlemskap i Svenska Rottweilerklubben och Svenska Kennelklubben. Ditt medlemskap kontrolleras vid registring på listan samt en gång per år. Uppfödare som av Svenska Kennelklubben tilldelas ”ej hänvisning” har inte rätt att stå med på listan under den aktuella perioden.

Det är upp till den enskilda uppfödaren att hålla kontaktuppgifter på uppfödarlistan aktuella.

Har du frågor kring uppfödarlistan är du välkommen att kontakta utskottet för avel och hälsa på avel.halsa@rottweilerklubben.se

Anmälan till uppfödarlistan

  • Uppgifterna du skickar in via detta formulär kommer att behandlas i enlighet med våra medlemsvillkår och personuppgiftspolicy. Dem kan du läsa här https://rottweilerklubben.se/bli-medlem/

 

Verifiering