Utskott och arbetsgrupper

 
Utskottet för avel och hälsa avel.halsa@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet för information info@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet för tävling och samhällsnytta tavling@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet för läger och aktiviteter lager@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet för mentalitet mental@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet  för exteriör och utställning ugexterior@rottweilerklubben.se Mer info>>
Medlemshanteringen medlem@rottweilerklubben.se Mer info>>
Redaktionen/Medlemstidningen tidningen@rottweilerklubben.se Mer info>>
Vandringspriser och förtjänsttecken – Bruksnytt bruksnytt@rottweilerklubben.se Mer info>>
Arbetsgruppen sponsring   Mer info>>
Arbetsgruppen RAS   Mer info>>
Kontaktperson BSE & ZTP   Mer info>>
Internationell kontaktperson internationell@rottweilerklubben.se  Mer info>>