Valberedningen

Valberedning 2023

Madeleine Emterborn (sammankallande)
Anette Gustavsson
Robin Cederkvist
Mejl: val@rottweilerklubben.se

Alla medlemmar är varmt välkomna att kontakta valberedningen med förslag, frågor och funderingar inför personval till Svenska Rottweilerklubbens huvudstyrelse.

2020 infördes en ny valordning för rasklubben. Läs mer här.

Arbetsbeskrivning för valberedningen