Valberedningen

Valberedning 2024

Karin Morander (sammankallande)
Jörgen Blixt
Robin Cederkvist
Mejl: val@rottweilerklubben.se

Alla medlemmar är varmt välkomna att kontakta valberedningen med förslag, frågor och funderingar inför personval till Svenska Rottweilerklubbens huvudstyrelse.

2020 infördes en ny valordning för rasklubben. Läs mer här.

Arbetsbeskrivning för valberedningen