Valberedningen

Valberedning 2022

Lisa Bergman (sammankallande)
Anette Gustavsson
Sanne Johansson
Mejl: val@rottweilerklubben.se

Alla medlemmar är varmt välkomna att kontakta valberedningen med förslag, frågor och funderingar inför personval till Svenska Rottweilerklubbens huvudstyrelse.

2020 infördes en ny valordning för rasklubben. Läs mer här.

Arbetsbeskrivning för valberedningen