Utskottet för läger och aktiviteter

Kontaktperson i styrelsen: Linda Borg

Södra lägret: Suss Hartvig, Lisa Bergman, Karin Morander

BG 109-4507
Facebook
E-post: lager@rottweilerklubben.se

www.rottweilerlager.se


Lokala aktivitetsombud

Värmland:
Kamilla Nordén, telefon: 0703964880
Siv Elin Lindalen
Ann-Louise Gräsberg
e-post: aktiv.varmland@rottweilerklubben.se

Kalmar/Öland:
Marie Stang
Sandra Danielsson
e-post: aktiv.kalmar@rottweilerklubben.se

Aktivitetsområde Västerbotten 
Länk FB grupp  
https://www.facebook.com/groups/734585585296668


Vill du vara aktivitetsombud för Svenska Rottweilerklubben och arrangera aktiviteter för våra medlemmar? Kontakta suppleant Linda Borg suppleant@rottweilerklubben.se