MH

Mentalbeskrivning Hund

Svenska Rottweilerklubben arbetar aktivt med att följa upp och utveckla hundars mentalitet. Ett viktigt instrument i detta arbete är Mentalbeskrivning hund (MH). Mentalbeskrivningen är till nytta för både uppfödare, valpköpare och samhället i övrigt.

Uppfödaren kan använda mentalbeskrivningen vid val av partner till sina avelsdjur och för att följa upp tidigare avkommor. Valpköparen kan använda mentalbeskrivningen för att få en uppfattning om föräldradjurens mentala status inför valet av valp. Hundägaren kan sedan genomföra testet på sin hund för att kunna välja hur hunden ska utbildas och inom vilken gren man skall tävla. För Svenska Rottweilerklubben är testresultaten ett mycket viktigt instrument för att främja avel av sunda brukshundar.


Vad innebär mentalbeskrivning hund (MH)?

Mentalbeskrivning innebär att man beskriver hundens reaktioner i olika arrangerade situationer. Bland annat beskrivs hur hunden reagerar vid kontakt och i samarbete med en främmande människa. Man iakttar då hur hunden låter sig hanteras och vilken förmåga den har att leka och samarbeta med den för hunden främmande människan (testledaren).

Förföljande och gripande beskrivs genom att beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter en trasa som dras i sicksack-mönster på marken. Det som beskrivs är intresset att följa efter, hur snabbt hunden startar och vad den gör med bytet när den hittar det.

I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det för tillfället inte händer något runt den.

I momentet avståndslek ges hunden tillfälle att söka upp och engagera sig i en lek på avstånd från hundägaren.

Vidare beskrivs hundens reaktioner när den utsätts för en visuell överraskning. Detta sker genom att en uppstoppad overall plötsligt dras upp framför hunden och beskrivaren iakttar hur hunden både reagerar och avreagerar på overallen.

Ljudkänslighet beskrivs liksom hundens reaktioner inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden i form av två människor som är utklädda till spöken.

Beskrivningen avslutas med lek och skottprov för att se hur hunden reagerar på skott/höga smällar.

Hunden kan inte bli godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning, utan en hund som genomgår ett MH får vad som kallas känd mental status. Dock är det givetvis så att vissa reaktioner är mer önskvärda än andra med avseende på vilken ras hunden tillhör, avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. Svenska Rottweilerklubben önskar att samtliga individer i rasen skall mentalbeskrivas för att fortlöpande kunna utvärdera rasens mentala status och utveckling.

Svenska Rottweilerklubben har tagit fram en rasprofil för MH. Rasprofilen är en vägledning i vilka reaktioner som är önskvärda och mindre önskvärda för rottweiler vid en mentalbeskrivning (MH), och ska ses som ett hjälpmedel för valpköpare och uppfödare av rasen.

Här kan du läsa den aktuella rasprofilen för rottweiler: Rasprofil för rottweiler 2019-03-01

Här kan du ladda ner den tidigare versionen av rasprofilen. Rasprofil_Rottweiler_faststlagen_20061119.

Ladda ner: Anvisningar Mh Uppdaterat 2021-01-01

Ladda ner: Mh nyckel

Här finns mera info: Avel o hälsa

.