MH

Mentalbeskrivning Hund

Svenska Rottweilerklubben arbetar aktivt med att följa upp och utveckla hundars mentalitet. Ett viktigt instrument i detta arbete är Mentalbeskrivning hund (MH). Mentalbeskrivningen är till nytta för både uppfödare, valpköpare och samhället i övrigt.

Uppfödaren kan använda mentalbeskrivningen vid val av partner till sina avelsdjur och för att följa upp tidigare avkommor. Valpköparen kan använda mentalbeskrivningen för att få en uppfattning om föräldradjurens mentala status inför valet av valp.

Hundägaren kan sedan genomföra testet på sin hund för att kunna välja hur hunden ska utbildas och inom vilken gren man skall tävla.

För Svenska Rottweilerklubben är testresultaten ett mycket viktigt instrument för att främja avel av sunda brukshundar.


Vad innebär mentalbeskrivning hund (MH)?

Hunden kan inte bli godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning, utan en hund som genomgår ett MH får vad som kallas känd mental status. Dock är det givetvis så att vissa reaktioner är mer önskvärda än andra med avseende på vilken ras hunden tillhör, avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. Svenska Rottweilerklubben önskar att samtliga individer i rasen skall mentalbeskrivas för att fortlöpande kunna utvärdera rasens mentala status och utveckling.

Svenska Rottweilerklubben har tagit fram en rasprofil för MH. Rasprofilen är en vägledning i vilka reaktioner som är önskvärda och mindre önskvärda för rottweiler vid en mentalbeskrivning (MH), och ska ses som ett hjälpmedel för valpköpare och uppfödare av rasen.

Här kan du läsa den aktuella rasprofilen för rottweiler: Rasprofil för rottweiler 2019-03-01

Ladda ner anvisningar MH: https://brukshundklubben.se/media/ddldgmjy/allm%C3%A4nna-anvisningar-mh-2023-01-01_a4.pdf Uppdaterat 2023-01-01

Ladda ner MH nyckel: https://brukshundklubben.se/media/jeahtijj/f%C3%A4rdig-nyckel-2003-06-17.pdf

Här finns mera info, Avel och Hälsa: https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-hund-mh/

Lista från SBK på beskrivare MH: https://brukshundklubben.se/avel-halsa/funktionar-avel-o-halsa/funktionar-mh/mentalbeskrivare-mh/

Lista från SBK på testledare MH: https://brukshundklubben.se/avel-halsa/funktionar-avel-o-halsa/funktionar-mh/testledare-mh/

Här finns mera info: Avel o hälsa

.