Omplacering

Behöver du hjälp med att omplacera din hund?

På vår hemsida kan du som äger en rottweiler annonsera efter nytt hem till din hund. Omplacering gäller endast rottweiler som är registrerade i Svenska Kennelklubben.

Omplaceringar hänvisas kostnadsfritt.

Hänvisningstiden är begränsad till två månader räknat från det datum hunden läggs ut på webbsidan. Efter hänvisningstidens slut plockas hunden automatiskt bort från webbsidan. Tiden för hänvisning kan förlängas om hunden inte omplacerats under hänvisningstiden, men det åligger ägaren att kontakta valphänvisningen på e-post hanvisning@rottweilerklubben.se och meddela detta. Hänvisningen förlängs sedan en månad i taget.

Här kan du anmäla din hund till omplacering: https://rottweilerklubben.se/anmalan-omplacering/