Regler för valphänvisning

Regler för valphänvisning
För att få gratis valphänvisning genom Svenska Rottweilerklubben gäller följande:
– Uppfödaren till kullen ska vara medlem i Svenska Rottweilerklubben.
– Valpkullen uppfyller Svenska Kennelklubbens grundregler, registreringsregler, avelspolicy samt officiella hälsoprogram för rottweiler.
Du kan även få valphänvisning genom Svenska Rottweilerklubben om du inte är medlem i Svenska Rottweilerklubben men betalar då 260 kr per kull.
 
Utökade rekommendationer för valphänvisning – rasklubbens rekommendationer
Rasklubben uppmuntrar uppfödare och valpköpare att välja kombinationer som även uppfyller följande kriterier:

– Preliminärt kullindex på minst 101 för HD/ED *
– Föräldradjuren har genomfört MH utan diskvalificerande fel enligt rasprofilen för rottweiler
– Föräldradjuren har godkänt MT
– Minst ett av föräldradjuren är JLPP-fri **
– Föräldradjuren har godkänd exteriörbeskrivning alt. lägst G på officiell utställning eller exteriörbedömning efter 12 månader

Vid användning av hundar som ägs i utlandet kan följande gälla som ersättning enligt de utökade reglerna för valphänvisning.

– godkänd nationell mentalbeskrivning/mentaltest ***
– godkänt ZTP (ADRK)
– godkänt BSE (registrerat hos ADRK)
– officiellt JLPP-intyg från Laboklin **** / av kennelklubben officiellt registrerat resultat *****
– index för ev. svensk hund ska vara minst 101/101 och utländsk HD A eller B och ED UA
_________________________________________

I samband med annonsering av valpkullar kontrolleras att uppfödaren inte har hänvisningsstopp hos Svenska Kennelklubben. Svenska Rottweilerklubben ansvarar inte för den information som finns på uppfödarens eventuella hemsida. Vi rekommenderar valpköpare att verifiera resultat för röntgen, MH, JLPP etcetera via Svenska Kennelklubben eller via rasklubbens utskott för avel och hälsa.

Hänvisningen är kostnadsfri.

* kontrolleras genom provparning i samband med ansökan om hänvisning
** resultatet ska vara registrerat hos SKK
*** officiellt resultat
**** provtagning utförd av veterinär
***** gäller även resultat som registreras av ADRK