Exteriörbeskrivning

Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Individen mäts på flera olika sätt och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras. Hundens exteriör redovisas i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.

Hundägare kan göra exteriörbeskrivning enligt följande:

Från 12-17 månaders ålder.
Dessa resultat registreras enbart av Svenska Brukshundklubben.

Från 18 månaders ålder.
Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata.

Det finns ingen övre åldersgräns för att göra exteriörbeskrivning.

Exteriörbeskrivningen utförs av auktoriserade exteriörbeskrivare. Våra exteriörbeskrivare utbildas av exteriördomare i Svenska Brukshundklubben. Utbildningen är omfattande och deltagarna har en gedigen bakgrund och ett stort intresse för anatomi och rasstandard.

Vill du ha hjälp med att hitta eller arrangera en exteriörbeskrivning?
Kontakta oss på beskrivare@rottweilerklubben.se