Sjukdomsrapportering

Har vissa sjukdomar ökat inom vår ras de senaste åren? Rasklubben vill undersöka, via insamling av sjukdomsdata och uppgifter från djurägare, om det föreligger problem med sjukdomar där exempelvis ärftlighet kan spela en roll.

Syftet är att se över om det finns en faktisk ökning av antalet fall inom vissa sjukdomar och om så är, ska snabba åtgärder kunna sättas in för att minimera antalet nya fall.

Detta leder förhoppningsvis till att ambitiösa och omfattande avelshygieniska åtgärdsprogram som vi ser inom andra raser, där föräldradjuren skall vara undersökta och fria från diverse åkommor för att avkomman skall få registreras, ska kunna undvikas.

Har du en hund som drabbats av sjukdom och vill delge information till Avel- och hälsokommittén?

Skicka in uppgifterna till avel.halsa@rottweilerklubben.se

(OBS! Sedan 2011-03-03 visas INTE rapporterade hundar i tidningen/på hemsidan) 

Följande hundar har rapporterats in till Rottweilerklubbens sjukdomsredovisning t.o.m 2011-03-03 och enligt årsmötesbeslut 2009-03-08. Sjukdomsredovisningen omfattar endast hundar vars ägare/uppfödare frivilligt och med stöd av journal har rapporterat sjukdom/skada och rapporteringen är därför inte representativ för rasen rottweiler.

Regnr
Hundnamn
 
Diagnos
Ålder vid diagnos
 
S47996/2008
Aggisanders Zigge
Blåsljud på hjärta
(Subvalvular aorta stenos)
1,1 år
S10312/2009
Vargstubacken’s Axa
Portosystemisk shunt 4,5 mån
S64042/2004
Masati’s Wilgot
Idiopatisk epilepsi 4 år
SE25924/2010
Rödegårdens Ezzo
EP 7mån
SE25922/2010
Rödegårdens Eagle Eye
EP 11 mån
S26937/2008
Crowhills Dixie
Total BP katarkt 17 mån
S31470/2008
Rottkaisers Galadriel
Unilateralt Hörande
(enkelsidigt döv)
1 år
S40690/2008
Keeponix Diezel
Döv 6 mån
S40683/2008
Keeponix Drama
Döv 6 mån
S31473/2008
Rottkaisers Precius
Döv
S31472/2008
Rottkaisers Eowyn
Döv
S57257/2001
Big Heeler’s Quassimodo
Vestibularis Syndrom 8år
S54596/2009
Rottkaisers Osiris
Cellförändringar i njurarna 1år
S46083/2007
Orkanens Edda Exinde
PAD juvenil progressiv nefropati 1 år
S16879/2005
Demefinezz Ingrid
PNP 4 mån
S19841/2003
Rayas Minds Yaxo
Addisons sjukdom 4 år
S31175/2009
Nic and Sandy’s Clara
Eosinofil gastroenterocolit 6mån
S18011/2006
Ziegerrott’s Jatzy
Kronisk tarminfektion 2 mån
S25421/2005
Great Glorious Bacardi
Pyo 1 år
S12409/2009
Rottrobis Roc U Willy
Osteokondros i tarsalben, i humerus 6 mån
S65479/2009
Light Fire’s Jetset Lady
FCP-fragmentering av processus
coronoideus båda armbågarna
5,5mån
S11881/2008
Grindsjöns Yatzy
Pålagring armbåge/opererad 1 år
S21908/2008
Rottfell’s Briljera
Ensidig korsbandsruptur 1 år
S40344/2004
Daleos Roxie
Dubbelsidig korsbandsruptur 3,4 år
S52184/2008
Amarula-Tee
Dubbelsidig korsbandsruptur 1,5 år
SE25920/2010
Rödegårdens Edith Piaf
OCD i has, knä samt armbåge 10mån
S46630/99
Eldenburg’s Gustaf
Tumör på mjälte 10 år
S11728/2008
Sjölundas Alfa
Skelettcancer i hasleden 10 år
S14274/2003
Strandsmedjans Verandi
Malignt lymfom 1 å
SE14703/2010
Bogalice Emina Edition
Infundibulär cysta med
kraftig keratinlagring
11 mån
S51892/2008
Just Ask Ria
Cysta mellan 2-3 halskotan 7 mån
S16391/2009
Belixas Costello Cyrus
Övergångskota, bäckenet snett
infäst vid ryggraden
7 mån
S16420/2005
Devarox Beans
L7S1-syndrom 4.5 år