Utskottet för mentalitet

E-post: mental@rottweilerklubben.se

Utskottets medlemmar: 

Inga-Lill Larsson, Mikael Wadström, Jane Fyhr.

MH-ansvarig

mh@rottweilerklubben.se
Tel. 

MT- ansvarig 
Jane Fyhr
mt@rottweilerklubben.se
Tel. 070-748 21 34

Kontaktperson i styrelsen: Martina Israelsson

Bankgiro till Utskottet för mentalitet
Svenska Rottweilerklubben bankgiro 5456-7631 eller Swish 123 077 78 13

Arbetsbeskrivning utskottet för mentalitet

Vi i utskottet för mentalitet tycker att frågan om ”hundproblem” är viktigt och vill gärna hjälpa till. Antingen själva eller genom att förmedla kontakt med kunnig person i närområdet. Det kan vara stora problem eller små problem. Ingen fråga är för liten eller enkel att ställa. Vi har alla varit nybörjare eller fastnat och haft svårt att lösa problemen själva.

Vi erbjuder också dig som fått en beteendeanmärkning (rapporteringskod) på din hund eller dig som sett symptomen och vill förebygga/komma till rätta med beteendeproblem. Tag kontakt med oss i person, på mejl eller telefon.

Hantering av ärenden sker alltid med hänsyn till alla inblandade. Vi vill hjälpa, inte stjälpa.