Utskottet för mentalitet

Kontaktperson i styrelsen:
Malin Åsander

E-post: mental@rottweilerklubben.se

Utskottets medlemmar: 

Veronica Nilsson, Inga-Lill Larsson, Hans Kinn, Mikael Wadström, Jane Fyhr.

MH-ansvarig
Veronica Nilsson
mh@rottweilerklubben.se
Tel. 070-418 13 34

MT- ansvarig 
Jane Fyhr
mt@rottweilerklubben.se
Tel. 070-748 21 34

Bankgiro
Mentalkommittén för att betala startavgifter vid MH/MT Svenska Rottweilerklubben bankgiro 109 – 4366

Arbetsbeskrivning utskottet för mentalitet

Vi i utskottet för mentalitet tycker att frågan om ”hundproblem” är viktigt och vill gärna hjälpa till. Antingen själva eller genom att förmedla kontakt med kunnig person i närområdet. Det kan vara stora problem eller små problem. Ingen fråga är för liten eller enkel att ställa. Vi har alla varit nybörjare eller fastnat och haft svårt att lösa problemen själva.

Vi erbjuder också dig som fått en beteendeanmärkning (rapporteringskod) på din hund eller dig som sett symptomen och vill förebygga/komma till rätta med beteendeproblem. Tag kontakt med oss i person, på mejl eller telefon.

Hantering av ärenden sker alltid med hänsyn till alla inblandade. Vi vill hjälpa, inte stjälpa.