Information kring epilepsiprojekt

IDIOPATISK EPILEPSI

Under hösten 2007 påbörjade SLU och Uppsala Universitet i samarbete med andra världskända forskningsgrupper ett projekt med syfte att identifiera gener som orsakar alt. predisponerar för idiopatisk epilepsi. De är bl.a. intresserade av att samla blodprover från hundar av Rottweiler rasen.

Forskargruppen kommer att behöva prover från såväl friska som sjuka hundar. Provtagningen kostar inte ägaren någonting utan veterinär som utför provtagningen fakturerar SLU, se ”Instruktioner för fakturering”.

För varje hund som lämnar prov behöver ägaren till hunden skriva på ett sk. ”Djurägarmedgivande”. I djurägarmedgivandet informeras ägaren kortfattat om vad provet kommer att användas. Ägare till hundar som har diagnosticerats med epilepsi ombeds även att fylla i ett ”Hälsoformulär” för att på så vis skall få så mycket information om hunden och anfallen som möjligt.

Här finner du information på SLUs hemsida om EP projektet

Här finner du blanketterna

Ansvarig för EP projektet från Svenska Rottweilerklubben är

Linda Heske      linda.heske@nvh.no

Ansvarig för EP projektet från SLU är

Cecilia Rhodin   cecilia.rhodin@slu.se

Ansvarig för hundbiobanken på SLU är

Susanne Gustafsson  susanne.gustavsson@slu.se