Utskottet exteriör

Kontaktperson i styrelsen:
Veronica Nilsson

E-post: ugexterior@rottweilerklubben.se
Bankgiro 109-4481

Utskottets medlemmar: Johanna Haglund, Louise Fornell, Camilla Ryd, Carola Johansson

Exteriörbeskrivaransvarig:

Weronica Ljungström
beskrivare@rottweilerklubben.se 
Exteriörbeskrivnings protokoll skickas till:
Weronica Ljungström
Odenvägen 6 lgh 1501
76341 Hallstavik 

Kontaktperson för BSE – Breed Standard Evaluation (ADRK)
Yvonne Brink
yvonne.brink@telia.com