Diplom

MH-diplom

Hundar som deltar på mentalbeskrivningar arrangerade av Svenska Rottweilerklubben erhåller kostnadsfritt ett MH-diplom.

Hundar som deltar på MH arrangerade av andra ras- eller lokalklubbar har möjlighet att beställa diplom till en kostnad av 30 kr/styck.

När betalning har inkommit till Svenska Rottweilerklubben bankgiro 5456–7631 eller swish123 077 78 13 skickas diplom till er. Märk betalningen med diplom och ditt namn.

För beställning av diplom maila till mental@rottweilerklubben.se. Ange hundens namn, reg.nr, förare namn och adress.