Diplom

MH-diplom

Hundar som deltar på mentalbeskrivningar arrangerade av Svenska Rottweilerklubben erhåller kostnadsfritt ett MH-diplom. Hundar som deltar på MH arrangerade av andra ras- eller lokalklubbar har möjlighet att beställa diplom till en kostnad av 20 kr/styck.

För beställning av diplom, kontakta MH-ansvarig >>