Stubbsvans

Är du sugen på att köpa en Rottweiler utan svans? Kanske är det så att du liksom jag fastnat för en Rottweiler utan svans, mitt första möte med Rottweiler var en kuperad vacker Rottweiler hane. Jag haft Rottweiler sedan 1995, min syn på rasen har förändrats under många resor. Jag vill dela med mig lite av det jag har lärt mig om Stubbsvansade Rottweilers.

Idag finns det uppfödare i Sverige som avlar på hundar som har Stubbsvans, eller kommer ur familjer där det finns stubbsvansade hundar. Du kanske undrar vad en stubbsvans är? Det är en hund som föds utan svans, en svans med ca 4-5 kotor…

Vi vet idag att man genom forskning sett att det förekommer ett tydligt samband mellan en mycket allvarlig sjukdom som Spina bifida och Stubbsvansgener, bland annat hos vår ras Rottweilern.

Spina bifida är en missbildning i ryggraden, närmare bestämt i kotkropparnas sidobågar.

I lindrigaste fall kan en grop i ryggraden vara enda symtomet. I något svårare fall ses dessutom nedsatt nervfunktion i bakkroppen. I ännu svårare fall ses mindre eller större utbuktande ryggmärgsbråck och i de mest allvarliga fallen är ryggmärgskanalen helt öppen med blottad ryggmärg. Sådana individer dör ofta i fosterlivet eller i samband med förlossningen. ”

citat från Svenska Kennel Klubben: http://kennet.skk.se/SKK-Web-Plats/Vetlex/vet_artikel.asp?rub=Spina+bifida&sokord=stubbsvans

stubb1

Man blir mörkrädd att det finns människor som faktiskt vill avla på en sådan defekt!

”Spina bifida är en ovanlig missbildning hos hundar och drabbar främst bulldog (engelsk och fransk). Trots att raserna är numerärt små bidrar de i USA med 30 proc. av fallen. Sjukdomen har också beskrivits hos weimaraner. Enstaka fall har påvisats hos schäfer och rottweiler. Defekten förknippas med anlag för svanslöshet och stubbsvans.”

citat från Svenska Kennel Klubben: http://kennet.skk.se/SKK-Web-Plats/Vetlex/vet_artikel.asp?rub=Spina+bifida&sokord=stubbsvans

Märk väl här, att defekten har samband med stubbsvansgenen hos raser som Engelsk o Fransk Bulldog, Weimaraner, Schäfer och Rottweiler. Vad jag kan se är det inte samma sak med andra ”stubbsvansade raser”! Allt jag vet är det som jag skriver, att det finns ett samband, båda generna förknippas med varandra och defekterna finns i samma område, dvs ryggkotor och svanskotor. Man kan idag se ett tydligt samband mellan vitfärg och dövhet. Trots att vitfärg och hörsel inte ens ligger inom samma område.

Citat från länken på skk:
Spina bifida förekommer även tillsammans med stubbsvansanlaget hos manxkatt. Anlaget för spina bifida anses ha samband med anlaget för defekta svanskotor.

Kan du med gott samvete stödja uppfödare som medvetet avlar på en defektgen, en sjukdom som Spina Bifida, där man klart och tydligt ser ett samband med Stubbsvansade Rottweilers? Många av dessa valpar överlever inte ens de första dygnen.

Min uppmaning till dig som läser detta, ta avstånd från uppfödare som inte månar om valparnas hälsa.

Troligtvis kommer uppfödare av Stubbsvans säga till dig att man har ”bara” sett ett samband. Men man får inte sammankoppla en sådan allvarlig sjukdom som Spina bifida med stubbsvansgenen bara för skojs skull.

Hittade på nätet en artikel om ”Cattle dogs” och anlaget, där man också ser ett tydligt samband mellan Spina bifida och stubbsvansanlagen.

”Discriptions from breeders indicate that the particular form of Spina Bifida which sometimes occurs in Stumpy Tail Cattle Dog puppies is that known as ”Spina Bifida Ventralis”.” http://www.wolfweb.com.au/acd/spinabifida.html

Jag vill verkligen inte att valpar ska få behöva genomlida den fruktansvärda smärtan som kan komma av spina bifida….
Personligen mår jag otroligt dåligt över att det finns uppfödare som medvetet avlar på Stubbsvans som förknippas med Spina bifida!

En VARNING till dig som letar efter en rottweiler valp, dessa uppfödare tar inte hänsyn till rasen och dess underbara natur. De mörkar det faktum att de har många död födda valpar. Dessa uppfödare har bara ett intresse, det är att sälja valpar och få ekonomisk vinning. De har inget intresse i valpen och bryr sig inte om de föds med ofantliga smärtor, tänk dig själv, en nyfödd valp som har en öppen ryggrad. Smärtan valpen genomlider är enorm!

Vill du stödja dessa grymma uppfödare? Hjälpa dem att fortsätta bedriva avel på sjuka hundar? Jag hoppas att ditt svar är NEJ efter att ha läst detta, då har artikeln uppnått sitt syfte.

Bästa hälsningar Therese Dahlgren