Historia

Rottweilern räknas till de äldsta raserna och härstammar från molosserhundarna. Dess ursprung går tillbaka till romartiden då de användes som vakt- och boskapshundar. Hundarna följde de romerska legionärerna över 
Alperna som människans beskyddare.

I trakten av staden Rottweil sammanträffade de med inhemska hundar och en blandning skedde. Deras huvuduppgift blev nu att driva och vakta kreaturshjordar och som vakt åt sin ägare och hans egendom. Under medeltiden var Rottweilern känd som jakthund av vildsvin.

Rottweilern fick sitt namn ”Rottweiler Metzgerhund” (Metzger=slaktare) efter den gamla riksstaden Rottweil i Tyskland. 
Slaktarna födde upp hundarna efter prestations och bruksändamål. När man i början av 1900-talet sökte lämpliga polishundar, prövades även Rottweilern. Det visade sig mycket snabbt att Rottweilern var väl lämpad för polisarbete. År 1910 godkändes den officiellt som brukshund.

Den första stamboksförda Rottweilern i Sverige var Syda vom Karlstor som importerades av brandkaptenen 
Karl Gyllenhammar, kennel Gyllis. 1915 kom Prinz v.d. Steinleich och den första kullen Rottweilervalpar i Sverige föddes detta år.

Här kan du läsa mer om rottweilerns historia, artikeln är författad av Therese Dahlgren!