Mentalbeskrivarutbildning

Behovet av mentalbeskrivare är stort på många platser i landet, och utskottet för avel och hälsas mentalgrupp (UGM) inom Svenska Brukshunklubben inbjuder därför till en mentalbeskrivarutbildning. Utbildningen hålls i april och för att vara aktuell för att antas till utbildningen skall du uppfylla ett antal krav. 

Du kan läsa mer om utbildningen och de kriterier som gäller i den bifogade inbjudan. Är du intresserad av att gå utbildningen är du välkommen att kontakta Svenska Rottweilerklubbens utskott för mentalitet på mental@rottweilerklubben.se

 

Fortsätt läsa →

Löptik på MH och MT?

På SBK RAS/RUS-konferensen kom frågan upp om löptik ska få delta på MH och MT. Just nu säger anvisningar att löptik inte får delta på MH, men på MT.

Vi i rasklubben skulle vilja veta hur DU som medlem tycker att detta ska vara i framtiden.

Maila dina tankar, funderingar, idéer och motivering till oss på till mental@rottweilerklubben.se senast den 6 januari 2022.