Mentaltestdomare (MT)

INTRESSEANMÄLAN MENTALTESTDOMARUTBILDNING (MT)

Utskottet för avel och hälsa/utskottsgrupp mental (UGM) planerar att arrangera en
mentaltestdomarutbildning med start våren 2023, vi behöver därför undersöka vilka av er som är
intresserade av att vidareutbilda sig. Intresseanmälningarna kommer sedan att ligga till grund för
den fortsatta planeringen av utbildningen.

Här kan du läsa mer.

Löptik på MH och MT?

På SBK RAS/RUS-konferensen kom frågan upp om löptik ska få delta på MH och MT. Just nu säger anvisningar att löptik inte får delta på MH, men på MT.

Vi i rasklubben skulle vilja veta hur DU som medlem tycker att detta ska vara i framtiden.

Maila dina tankar, funderingar, idéer och motivering till oss på till mental@rottweilerklubben.se senast den 6 januari 2022.