Rapport från föreläsning om mentalitet

Söndagen den 16 februari höll ”vår egen” Inga-Lill Larsson, från utskottet för mentalitet, en mycket uppskattad föreläsning i Enköping. Ämnena för dagen var stress, vad det innebär att hunden har ”motor” och olika problembeteenden som kan uppstå hos våra hundar. Sammanlagt deltog 30 personer, de flesta rottweilerägare, men även ett par åhörare med andra raser fanns med. Så roligt att se att så många är intresserade av hundars mentalitet!

Fortsätt läsa →

Svenska Rottweilerklubben deltar i internationell arbetsgrupp för mentaltest

I augusti 2019 höll IFR (International Federation of Rottweiler Friends) ett medlemsmöte i Danmark. Vid mötet fattade man bland annat beslut om att alla medlemsländer ska införa/erbjuda någon typ av test eller utvärdering i förhållande till hundars mentalitet. Att erbjuda dessa tester kommer fortsättningsvis att vara en förutsättning för att få vara medlem i IFR.

För att kunna sätta upp ett gemensamt regelverk kring dessa tester beslutade man att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska utvärdera nuvarande tester i olika länder och föreslå gemensamma kriterier som medlemsländernas tester skall uppfylla. Syftet är inte att ta fram ett nytt test som ska gälla för alla, utan att sätta upp ”minimikrav” som ska gälla för alla länder.

I arbetsgruppen deltar sakkunniga från flera länder, däribland Sverige. Vår representant i arbetsgruppen är Veronica Nilsson. Veronica är mentalbeskrivare och medlem av utskottet för mentalitet i rasklubben samt SBK. Veronica har lång erfarenhet inom området mentalitet, och stor kännedom om både svenska och internationella mentaltester.

Du kan läsa mer om arbetsgruppens uppdrag och syfte i de bifogade dokumenten (informationen är på engelska).

Har du frågor kring arbetsgruppens arbete är du välkommen att kontakta Veronica Nilsson på mental@rottweilerklubben.se

Mentaldag

Välkommen
27 oktober för att få vara i den mentala världen tillsammans med AfR UGM

PROVA PÅ
Kl. 10-12 får ni prova på att vara MH figurant (dra i snöre, vara spöke mm)

Prova på hundar sökes. Har ni hund som har gjort MH, eller inte ska göra MH, kan den få vara med och testas.
Vid mån av tid kan vi även titta på andra beteenden på hund ni vill ha hjälp med.

PANEL
Kl. 13-16 får ni ställa frågor till mycket erfarna mental beskrivare och domare om hur man bedömer ett test, vad tittar de på mm.

Här kan vi diskutera de hundar som har varit med på Prova på dagen, och även andra frågor man tar med sig.
Vet ni med er att en fråga behöver efterforskning så skicka den i tid till UGM.

Föranmälan och frågor skicka till mental@rottweilerklubben.se senast 11 oktober. Meddela samtidigt om ni har hund som kan vara med

Plats: Enköping. Vägbeskrivning www.veronicanilsson.se

//Veronica Nilsson AfR UG mental