Regelrevidering 2022

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för. Nu finns de senaste förslagen, inför regelkonferensen, ute på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Beslut gällande reglerna kommer att tas på en regelkonferens i april 2020. Inför konferensen vill vi därför veta vad ni, våra medlemmar, tycker om förslagen

Har du synpunkter på förslagen? Skicka ett mejl till styrelsens kontaktperson för prov och tävling, Helén Randström, på ledamot2@rottweilerklubben.se senast den 29 februari.

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2022/

KALLELSE till årsmöte

Information från styrelsen gällande Svenska Rottweilerklubbens årsmöte 2020

Enligt Svenska Rottweilerklubbens stadgar (§7, moment 1) ska rasklubben hålla årsmöte varje år mellan 1–31 mars. I många år har rasklubbens årsmöte, med efterföljande årsmötesutställning om söndagen, varit förlagt till första helgen i mars.

När rasklubben planerade för och senare ansökte om årsmötesutställning 2020 gjorde man det till söndagen den 1 mars. Det innebar att årsmötet skulle hållas lördagen den 29 februari, dvs. inte i enlighet med rasklubbens stadgar. En klassisk ”tankevurpa” skulle man kunna kan kalla det.

När styrelsen insåg förvillelsen var utställningsdomare, lokaler, hotell etcetera redan bokat. Styrelsen tog därför kontakt med Svenska Brukshundklubben (vår huvudorganisation) för att diskutera möjligheterna till dispens eller annan lösning.

Svenska Brukshundklubben har informerat om att man av princip (till skillnad från Svenska Kennelklubben) inte ger dispens i denna typ av frågor utan överlåter till styrelse och medlemmar att besluta i frågan. Efter kontakt med SBK och vår revisor, valde styrelsen av praktiska och ekonomiska skäl, att inte flytta årsmötet till helgen efter årsmötesutställningen. Kallelse till årsmöte 2020 har därför gått ut till våra medlemmar med datumet 29 februari, trots att detta inte är i enlighet med våra stadgar.

Vid årsmötet kommer det vara upp till rasklubbens deltagande medlemmar att i samband med frågan om årsmötets utlysning besluta om årsmötet kan genomföras trots miss med datum.

Vi i styrelsen tror och hoppas på förståelse för den uppkomna situationen och räknar med att årsmötet kan avhållas som planerat den 29 februari. Datumförväxlingen har i övrigt ingen påverkan på möjligheten att hålla årsmötet i enlighet med stadgarna.

Om du har några frågor gällande årsmötet eller den uppkomna situationen är du välkommen att skriva till styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,

sekreterare Anna W. Rexlinger e.u.

Din hund är viktig för vår forskning om hundars sjukdomar!

Kära hundägare,

Forskare och veterinärer vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ledda av professor Kerstin Lindblad-Toh har i många år arbetat med att identifiera genetiska riskfaktorer för olika sjukdomar.

Detta har hjälpt oss att förstå uppkomsten av flera sjukdomar som drabbar hundar, t.ex. tvångssyndrom, immunologiska sjukdomar och flera cancertyper. En del resultat har också lett till ökad förståelse av motsvarande sjukdom hos människor. Under åren har vi samlat in stora mängder prover från hundar i Sverige, prover som används och kommer till stor nytta i vår forskning. Vi är mycket tacksamma att hundägare bidrar till vår forskning med prover från sina hundar, utan er hjälp skulle vi inte kunna nå de värdefulla resultat som vi hittills har nått. Eftersom det ofta tar lång tid att samla in ett tillräckligt stort antal prover från de raser som behövs till forskningen är det viktigt att provinsamlingen pågår kontinuerligt.

Vi fortsätter att forska på många sjukdomar i flera olika raser, inklusive Rottweiler, och ber er därför att donera blodprover från både sjuka och friska hundar. Just nu fokuserar vi extra på cancer, framför allt juvertumörer och skelettcancer. Vi försöker ta reda på varför cancer drabbar vissa hundar och inte andra. Vi letar både efter nedärvda ändringar i arvsmassan och ändringar i arvsmassan som skett i själva tumören. Om du har en hund med en tumörsjukdom som är klassificerad, ta gärna kontakt med oss för att få mer information om hur din hund kan hjälpa till. För de flesta raser och sjukdomar är det även viktigt att få in blodprover från äldre (>8 år) cancer-fria hundar.

För hundar med cancer är det viktigt att vi även får klinisk information från din veterinär så att vi kan klassificera tumören på rätt sätt. Det är också viktigt att få in tumörvävnad eftersom det låter oss leta efter förändringar i arvsmassan i själva tumören, vilka i framtiden kan ha betydelse för hur man behandlar tumören.

Vi forskar även vidare på beteende och vill mycket gärna ha in prover från hundar som genomgått MH testning. Hundarna kan var vilken ålder som helst för denna studie.

Vi är också intresserade av samarbeten med rasklubbar om ni har någon speciell sjukdom som ni tror kan vara genetiskt betingad. Om ni kontaktar oss kan vi diskutera vad som skulle kunna göras.

Maja Arendt, Docent, veterinär, Uppsala Universitet & Köpenhamns Universitet (maja-louise.arendt@imbim.uu.se)

Kerstin Lindblad-Toh, professor Uppsala Uppsala Universitet & Broad Institute of MIT and Harvard (kersli@broadinstitute.org)