Rasklubbarna riktar kritik mot förbundsstyrelsen inför kommande regelrevidering 2022

I slutet av november möttes vi av nyheten att förbundsstyrelsen (FS) i Svenska Brukshundklubben, på inrådan av utskottet avel och hälsa, har fattat beslut om att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat från och med 2022. I informationen på hemsida och Facebook kunde vi vidare läsa att krav på arbetsmeriter ligger helt i linje med Brukshundklubbens uppgift, och rasklubbarnas intresse.

Svenska Rottweilerklubbens styrelse är eniga med FS i sakfrågan. Vi anser att arbetande raser bör ha krav på arbetsmerit för att få utställningschampionat och vi tror att majoriteten av våra medlemmar håller med. Men varken utskottet avel och hälsa, eller FS, har innan eller efter beslutet tagit kontakt med rasklubbarna för att diskutera eller informera om beslutet och det tycker vi är olyckligt. Därför riktar nu Svenska Rottweilerklubben tillsammans med 14 andra rasklubbar kritik mot FS hantering av frågan och det vi uppfattar som brister i kommunikationen.

Vi hoppas naturligtvis att allt det här rör sig om ett mycket olyckligt misstag och att FS har för avsikt att beslut som rör brukshundraserna ska bygga på konstruktiva och inkluderande diskussioner, där rasklubbarnas medlemmar genom öppna och demokratiska processer får möjlighet att höras i frågor som berör de raser som Svenska Brukshundklubben har ansvar för.

// Styrelsen för Svenska Rottweilerklubben

Du kan läsa mer om FS beslut här.
Krav på arbetsmerit för utställningscertifikat och championat 2022

Du kan läsa hela skrivelsen till förbudsstyrelsen här.
Öppet brev till FS från rasklubbarna

Gällande kval till IFR FH VM 2019

1.Deltagande
Berättigad att deltaga på IFR FH VM för Sverige är 1 ekipage + 1 reserv per aktuell klass.

Föraren ska vara folkbokförd i Sverige och medlem i Svenska Rottweilerklubben under både kvalperiod och tävlingsåret. Föraren ska vara lämplig att representera Svenska Rottweilerklubben. Hunden ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben.

2. Kvalificeringsperiod
Intresserade får skicka in intresseanmälan att delta på IFR VM i FH till ipo@rottweilerklubben.se senast 5 dagar innan aktuell anmälningstid går ut.

3. Kvalificeringspoäng
Hunden ska ha bestått aktuell klass med godkänt resultat tidigare, resultat kontrolleras mot SKK hunddata alt styrks med tävlingsbok.

4. Turordning för deltagande
Om rasklubben hamnar i den situationen där det finns många kvalificerade ekipage med samma poäng skall prioriteringen ske enligt följande: 

Prioritering 1: Flest antal gk prov i aktuell klass
Prioritering 2: Flest antal gk prov oavsett klass FH
Prioritering 3: Flest antal gk prov oavsett klass FH + BSL/IPO

5. Ansökan om deltagande
Ansökan skall vara Svenska Rottweilerklubbens UG IPO tillhanda senast 5 dagar innan anmälningsstopp via mail ipo@rottweilerklubben.se

Kvalificeringspoäng ska styrkas med kopia av tävlingsbok.

Anmälan av lagdeltagare och lagledare till IFR VM görs av sammankallade i UG IPO

6. Återbud
Återbud meddelas Svenska Rottweilerklubbens UG IPO omgående så att platsen kan erbjudas nästa tävlande utifrån kvalificeringspoängen.

7. Lagledare
Lagledare föreslås av lagdeltagarna och fastslås av UG IPO. Lagledare ska ha god kunskap om IPO/reglernas tillämpning och egen erfarenhet av tävling på mästerskap.

8. Representation

Representant för Svenska Rottweilerklubben skall vara ett föredöme för sporten och följa SBK:s regelverk.

Lagmedlemmarna, ska under IFR VM’s officiella evenemang så som invigning, prisutdelning, tävlan etc tydligt representera Sverige och bära de officiella lagkläderna.