Uppfödarutbildning

Svenska Rottweilerklubben erbjuder en rasspecifik uppfödarutbildning för dig som är intresserad av att föda upp rottweiler


Det finns just nu inga planerade utbildningstillfällen.

Utbildningen riktar sig till:

 • Uppfödare av rasen rottweiler
 • Uppfödare kan efter genomförd utbildning teckna avtal med Svenska

Rottweilerklubben om att ombesörja att minst 80 % av uppfödningen kommer till röntgen, HD & AD, samt Mentalbeskrivning Hund (MH) och Exteriörbeskrivning (Hundbeskrivning eller exteriörbeskrivning för korning) och att genomföra grundläggande information ”utbildning” för sina valpköpare senast i samband med leverans av valpen.

Mål Uppfödarutbildning

 • Deltagarna skall eftergenomförd utbildning vara väl insatta i viktiga delar i uppfödning av rottweiler såsom avkommeutvärdering, rasstandard och RAS.
 • Deltagarna skall efter genomförd utbildning ha fått en fördjupad kunskap om mentalitet och dess betydelse i avelsarbetet.
 • Deltagarna skall efter genomförd utbildning ha fått en grundläggande insikt i uppfödaransvar och grundregler för uppfödare (SKK)
 • Deltagarna skall efter genomförd utbildning ha grundläggande kunskap i anatomi och rörelser och rasstandard.
 • Deltagarna skall efter genomförd utbildning fått en grundläggande kunskap omparning, valpning, valpen från 0 – 8 veckor, försäljning och försäkringar samt kunskap om betydelsen av bruks, lydnad och IPO, aktivering av våra hundar.
 • Deltagarna skall få information om MV Mentalbeskrivning Valp.

Syfte & Mål Utbildning/Info av valpköpare

 • Uppfödaren skall efter genomförd utbildning förstå vikten av att ge valpköpare information-”utbildning” i rasansvar, hunden och lagen, vad är en brukshund, Mentalbeskrivning och värdet av utvärdering av avkomma samt vikten av utbildning (via SBK) av valpen/hunden.

Kursarrangör

Svenska Rottweilerklubben /uppfödarkommittén/uppfödarutbildning.

Kurslängd

Bör av deltagarna ha lästs igenom före kursstart
Grundregler för uppfödare
RAS

Helgkurs (lördag-söndag) ca 16 timmar. Vid behov kan utbildningen starta fredag kväll.

Innehåll:

Grundregler för uppfödare. Varför vill man vara uppfödare? Vad vill man uppnå?
Skall alla hundar gå i avel? Hur gör man sina avelsurval?
RAS.
Parning, valpning, rasklubbens regler för valphänvisning, 0 – 8 veckor.
Valpbeskrivning
Uppfödaransvar & Avkommeutvärdering
Mentalitet – Vad är viktigt för ”vår” ras ?
Bestämmelser Mentalbeskrivning Hund (MH).(enkel genomgång)
Bestämmelser Mentaltest (MT) (enkel genomgång)
Rasprofil MH. Vad är en bra mentalitet hos Rottweilern? MH för avel. Vad definierar vi som en välanpassad Rottweiler.
Djurskyddsbestämmelser
Rasstandard
Anatomi, rörelser, och exteriörbeskrivningsprotokollet
Försäljning & Försäkring (valpkull) & valpköpare/info. Utb.
Blanketter, Bruks, IPO, Lydnads & Utst.bestämmelser (enkel genomgång)
Bruksavel och bruksuppfödarpris samt rasklubbens uppfödarpremieringar(i mån av tid)

Enkelt skriftligt prov

Kursmaterial Uppfödarutbildning

En del av materialet kommer att sändas via e-post till deltagarna.
Det som är skrivet med röd färg får deltagarna själva hämta hem.

 • Delar av Grundregler för Uppfödare med förtydligande. Bifogas
 • Rasstandard Delas ut vid kursstart
 • Rasprofil MH. Delas ut vid kursstart
 • Bestämmelser och anvisningar för MH finns på Svenska Brukshundklubbens hemsida www.brukshundklubben.se . Deltagarna hämtar själva bestämmelserna
  Bestämmelser och anvisningar på MT finns att hämta på Svenska Brukshundklubbens hemsida. www.brukshundklubben.se Deltagarna själva hämtar bestämmelserna via SBK hemsida
 • Information: MH, Mentalbeskrivning hund, (MT), Valpbeskrivning.Delas ut vid kursstart
  Mentalbeskrivning Hund (MH) skall även ges till valpköpare – viktigt inför kommande deltagande i MH
 • Uppfödarboken. Skickas med post till deltagarna
 • SBK-foldrar om olika verksamheter inom organisationen-Detta är även ett material som uppfödaren kan rekvirera från SBK:s kansli och dela ut till valpköpare i samband med informationen ”utbildningen”. Delas ut vid kursstart
 • Svenska Rottweilerklubbens folder. Delas ut vid kursstart
 • RAS –Bifogas
 • Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser HUND. Delas ut vid kursstart
 • Bruksavels & Bruksuppfödarpris (SKK:s) Bifogas
 • Utställnings och Championatsbestämmelser- De delar som är aktuella tar vi upp under helgen. Behöver inte rekvireras.
 • Regler Bruksprov – Deltagarna kan själva rekvirera reglerna via SBK-shopen.
 • Regler Lydnad – Deltagarna kan själva rekvirera reglerna via SBK-shopen

OBS! Regler för bruksprov och lydnad behöver inte rekvireras före kursstart. Vi kommer att diskutera proven på kursen.

Valpköparinformation/”utbildning”

Syftet är bl.a. att få valpköpare att förstå sitt ägaransvar/rasansvar. Mera kunskap om rasen som helhet och värdet av avkommekontroller.

Ett mål är att varje uppfödare betalar in första årsavgiften för de valpköpare som inte är medlemmar. Klubben subventionerar första året så det är enbart den centrala avgiften som behöver betalas in.

Material till valpköparinformation/”utbildning”

 • Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser HUND Informera om de delar som diskuterats på kursen
 • Temperatur i bilen ( Kan uppfödaren själv skriva av i sitt eget material, annars finns det på SKK)
 • Rasklubbsfolder (Beställes hos Rottweilerklubben)
 • MH som verktyg, Allmänna, Med fokus på goda relationer, Försvarsmaktshund, Räddningshund (Beställes på SBK)

Uppfödare som genomför utbildningen med godkänt resultat på det skriftliga provet erhåller diplom.

Uppfödare som skriver avtal med Svenska Rottweilerklubben om genomförande av utvärdering av kullarna till minst 80 %, gäller deltagande på MH, röntgen HD & AD och exteriörbeskrivning erhåller Kennelnamnet med telefonnummer/adress till sin egen hemsidan på Svenska Rottweilerklubbens hemsida.

Om en uppfödare inte uppfyller ingått avtal kan informationen strykas från hemsidan.

Anmälan och avgift

Kursavgift är 900 kr inkl. kurslitteratur, kaffe/enkel lunch/kaffe båda dagarna. Övernattning ingår ej.

Kursavgiften insättes på Bankgiro: 109-4366 Svenska Rottweilerklubben. Om flera kurser utannonseras samtidig, ange vilken kurs du skall gå, samt ditt namn och medlemsnummer och e-postadress. Vid stort deltagarantal kan det bli aktuellt med en uppdelning i flera kurser.

Anmälan och avgift skall vara föreningen tillhanda senast 5 veckor före kursstart. Detta för att hinna skicka ut material i god tid innan kurshelgen.

Anmälan till utbildningen görs på uppfodar@rottweilerklubben.se du anger datum och vilken plats du vill delta på.

Har du frågor skicka dessa till ovanstående mail eller kontakta
Yvonne Brink tel. 070 – 685 55 54.

Här hittar du listan på uppfödare som har genomgått utbildningen.