Mentaltestdomare (MT)

INTRESSEANMÄLAN MENTALTESTDOMARUTBILDNING (MT)

Utskottet för avel och hälsa/utskottsgrupp mental (UGM) planerar att arrangera en
mentaltestdomarutbildning med start våren 2023, vi behöver därför undersöka vilka av er som är
intresserade av att vidareutbilda sig. Intresseanmälningarna kommer sedan att ligga till grund för
den fortsatta planeringen av utbildningen.

Här kan du läsa mer.