Anmälan till årsmötet är stängd för anmälan. Har du frågor, kontakta styrelsens sekreterare på sekr@rottweilerklubben.se