Ansökan om hälsoprogram för JLPP

Ansökan om hälsoprogram nivå 1 är insänd till Svenska Kennelklubben  via Svenska Brukshundklubben som är vår specialklubb.

Vi hoppas nu att ansökan kommer till SKK så fort som möjligt och att vi kan få ett beslut snarast möjligt. Vi har haft stor hjälp av Sofia Malm, Genetiskt sakkunnig på SKK.

Yvonne Brink
Ordförande

Hemställan hos SBK att godkänna och skicka vidare till AK – SKK
Hemställan hos SKK AK att godkänna hälsoprogram för JLPP
JLPP english Bilaga 1
Statistik avseende Rottweiler från Labogen i Tyskland Bilaga 2
Mhlanga-Mutangadura et al 2016 JLPP in Rottweilers Bilaga 3