Årsmöte 2019

Svenska Rottweilerklubbens årsmöte 2019 avhålls lördagen den 2 mars hos Svenska Kennelklubben i Sollentuna. Årsmötet är rasklubbens högsta beslutande organ och alla medlemmar är välkomna till årsmötet.

Handlingar till årsmötet:Har du synpunkter eller frågor gällande verksamhetsberättelsen? För att kunna bemöta eventuella frågor och synpunkter på ett konstruktivt sätt ber vi att du skickar in dem senast den 25 februari till sekr@rottweilerklubben.se

För att underlätta justeringen av årsmötesprotokollet kan ljud- och/eller videoupptagning av årsmötet förekomma.

VARMT VÄLKOMNA till årsmötet önskar Soffie, Ia, Anna, Ann-Git, Christina, Malin och Louise i styrelsen