Årsmöte 2020

Varmt välkommen till Svenska Rottweilerklubbens årsmöte 2020 som avhålls lördagen den 29 februari på Scandic Örebro Väst. Årsmötet är rasklubbens högsta beslutande organ och alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Ingen föranmälan krävs.

Adress till årsmötet, program etc. finner du i årsmöteshandlingarna.

Handlingar till årsmötet


Har du synpunkter eller frågor gällande verksamhetsberättelsen eller årsmöteshandlingarna? För att kunna bemöta eventuella frågor och synpunkter på ett konstruktivt sätt ber vi att du skickar in dem senast den 22 februari till sekr@rottweilerklubben.se

För att underlätta justeringen av årsmötesprotokollet kan ljud- och/eller videoupptagning av årsmötet förekomma.

VARMT VÄLKOMNA till årsmötet önskar Soffie, Christina, Ann-Git, Anna R, Malin, Helén, Anna L, Jeanette och Jamie i styrelsen


Valberedningens förslag till styrelse för Svenska Rottweilerklubben 2020

Valberedningens förslag innehåller få nya namn för 2020 eftersom i stort sett alla vars valperiod går ut i år har valt att ställa upp igen, och det tycker vi är kul!

Vi har dock en ny suppleant på val till styrelsen, Ann-Louise Rönmark, som till stor del ska stötta kassören med sitt ekonomiska kunnande och gedigna erfarenhet av bokföring. En närmare presentation av Ann-Louise och övriga kandidater till styrelsen kommer inom kort.

Vi välkomnar även två nya revisorsuppleanter på listan, Linda och Jenny.

Valberedningen har under året inte fått in några önskemål från rasklubbens medlemmar om att ersätta eller i övrigt ändra på styrelsens eller revisorernas sammansättning för 2020.   

Vi i valberedningen tackar för förtroendet att få presentera årets förslag till styrelse och ser fram emot verksamhetsåret 2020 i Svenska Rottweilerklubben!

/Anette, Lisa och Diana i valberedningen