Årsmöte 2021

Med anledning av Covid-19 avråder Svenska Kennelklubben från att avhålla fysiska årsmöten inom hela organisationen nästa år. Styrelsen har diskuterat ett möjligt genomförande av rasklubbens årsmöte som planerat i Göteborg, sett över de alternativ som finns, samt tagit hänsyn till de allmänna råd och restriktioner som gäller i landet.

Styrelsen har baserat på dagens situation och den information vi har idag, beslutat att rasklubben ska avhålla ett förenklat årsmöte 2021. Det förenklade årsmötet genomförs helt på distans via en sida på webben (via SKK) och pågår under tre dagar.

Mötet är avsett att hjälpa klubben att avsluta föregående verksamhetsår, besluta om en ny rambudget och att välja nya personer till förtroendeuppdrag inom klubben. Mötet lämnar tyvärr inga möjligheter till traditionella diskussioner och förhandlingar, utan har en fastställd dagordning med låsta förslag där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar.

Eftersom mötet inte ger möjlighet till diskussioner har styrelsen beslutat att genomföra ett digitalt diskussionsmöte för rasklubbens medlemmar som ett komplement till det förenklade årsmötet. Vid det digitala diskussionsmötet ska verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget etc. gås igenom. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor om VB, VP och budget samt eventuella övriga frågor.

Diskussionsmötet planeras till lördag den 6 mars och årsmötet till 12-13-14 mars. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att dessa datum kan komma att ändras då årsmötesdatum ännu inte är bekräftat av SKK.

Du kan läsa mer om förenklat årsmöte här:
https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/forenklat-arsmote-via-webben/

Det kommer även mer information om hur mötet går till senast i samband med kallelsen till årsmötet.

Har ni frågor gällande beslutet är ni välkomna att kontakta styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se