Nyheter från SKK

Nya grundregler från 2016-01-01. Gäller både uppfödare, hanhundsägare och medlemmar.

Grundreglerna innehåller bl.a. bestämmelser om hur man får använda tikar och hanhundar i avel.
Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och med stort ansvar.
Det är ytterst viktigt att både hanhundsägare och uppfödare och även medlemmarna läser grundreglerna.

Läs mer här

//Uppfödarkommittén

 

Publicerad i SKK