Rottweilerklubben behöver DIG!

Rottweilerklubben söker intresserade personer inom följande kommittéer:
Avel & Hälsa söker en sammankallande samt förstärkning.
Info letar sammankallande
Tävling behöver förstärkning
Register där jobbar man med information i programmet Lathunden . En central utbildning kommer att erbjudas intresserade samt det är en fördel om man tycker om att arbeta i Excel.
Intresserade mailar: sekr@rottweilerklubben.se