Vargstubacken, Sala – Västmanland

Kennelinnehavare: Aki Haajanen, Cathrine Hellberg


Medlem i Svenska Rottweilerklubben: Ja


Telefon: 0705842326                                     E-post: haajanen@hotmail.com


Hemsida


Är själv aktiv inom följande sporter:


  • Bruks
  • Tjänstehund
  • Utställning
  • Lydnad
  • Specialsök