Yanx’s, Enköping – Uppsala

Kennelinnehavare: Camilla Ryd


Telefon: 0700125837


E-post: camilla.ryd@hotmail.com


Hemsida     Facebook


Vilken enskild händelse är du mest stolt över i din avel?


När Yanx’s Cinnamon ”Lexi” klarade IPO III.


Är själv aktiv inom följande sporter:


  • IGP
  • Utställning
  • Lydnad