Mentaltestdomare (MT)

INTRESSEANMÄLAN MENTALTESTDOMARUTBILDNING (MT)

Utskottet för avel och hälsa/utskottsgrupp mental (UGM) planerar att arrangera en
mentaltestdomarutbildning med start våren 2023, vi behöver därför undersöka vilka av er som är
intresserade av att vidareutbilda sig. Intresseanmälningarna kommer sedan att ligga till grund för
den fortsatta planeringen av utbildningen.

Här kan du läsa mer.

Valberedningens förslag inför 2023

Valberedningens förslag

Nu har valberedningen lämnat in sitt förslag till Svenska Rottweilerklubbens styrelse, valåret 2023.

Presentation

Förslaget ser ut som nedan:

Ordförande Titti Sjögren

Vice ordförande Jessica Berglund

Kassör Ann-Louise Rönnmark

Sekreterare Martina Israelsson

Ledamot Malin Åsander

Ledamot Veronica Nilsson

Ledamot Marie Daun

Suppleant Emma Hedin

Suppleant Linda Borg

Revisorer Ann-Git Rammus och Anette Åslund, omval/omval 1 år

Revisorssuppleant Jenny Johansson nyval 1 år

Läs mer om valberedningens arbetsgång på hemsidan

Frågor eller förslag?

Maila oss på val@rottweilerklubben.se

Vi hörs 🙂

Valberedning-

Lisa Bergman (sammankallande)

Anette Gustavsson

Sanne Johansson

Ytterligare nomineringar

Rasklubbens medlemmar kan nu nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte (styrelse och revisorer). Hur nomineringen går till framgår av rasklubbens stadgar. Endast nomineringar som följer stadgarna är giltiga.

Eventuella nomineringar ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december på sekr@rottweilerklubben.se