KALLELSE till årsmöte

Information från styrelsen gällande Svenska Rottweilerklubbens årsmöte 2020

Enligt Svenska Rottweilerklubbens stadgar (§7, moment 1) ska rasklubben hålla årsmöte varje år mellan 1–31 mars. I många år har rasklubbens årsmöte, med efterföljande årsmötesutställning om söndagen, varit förlagt till första helgen i mars.

När rasklubben planerade för och senare ansökte om årsmötesutställning 2020 gjorde man det till söndagen den 1 mars. Det innebar att årsmötet skulle hållas lördagen den 29 februari, dvs. inte i enlighet med rasklubbens stadgar. En klassisk ”tankevurpa” skulle man kunna kan kalla det.

När styrelsen insåg förvillelsen var utställningsdomare, lokaler, hotell etcetera redan bokat. Styrelsen tog därför kontakt med Svenska Brukshundklubben (vår huvudorganisation) för att diskutera möjligheterna till dispens eller annan lösning.

Svenska Brukshundklubben har informerat om att man av princip (till skillnad från Svenska Kennelklubben) inte ger dispens i denna typ av frågor utan överlåter till styrelse och medlemmar att besluta i frågan. Efter kontakt med SBK och vår revisor, valde styrelsen av praktiska och ekonomiska skäl, att inte flytta årsmötet till helgen efter årsmötesutställningen. Kallelse till årsmöte 2020 har därför gått ut till våra medlemmar med datumet 29 februari, trots att detta inte är i enlighet med våra stadgar.

Vid årsmötet kommer det vara upp till rasklubbens deltagande medlemmar att i samband med frågan om årsmötets utlysning besluta om årsmötet kan genomföras trots miss med datum.

Vi i styrelsen tror och hoppas på förståelse för den uppkomna situationen och räknar med att årsmötet kan avhållas som planerat den 29 februari. Datumförväxlingen har i övrigt ingen påverkan på möjligheten att hålla årsmötet i enlighet med stadgarna.

Om du har några frågor gällande årsmötet eller den uppkomna situationen är du välkommen att skriva till styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,

sekreterare Anna W. Rexlinger e.u.