Information om utskottet Avel och Hälsa

Numera har avel och hälsa ett utskott med olika utskottsgrupper. Det finns info om detta under den nya menyn ”Utskott”.
Sen kommer fliken ”Avel och hälsa”. Klickar man där får man info om utskottet avel och hälsa, vilka som arbetar i utskottet, kontaktuppgifter, arbetsbeskrivning, protokoll etc.
Vidare därifrån kommer sedan utskottsgrupperna, fyra st flikar:
Hälsa och friskvård
Mental
Avelssamordning
Exteriör

Klickar man på dessa får man även där upp info om vilka som arbetar i gruppen, kontaktuppgifter arbetsbeskrivning, minnesanteckningar etc.

Vissa utav dessa grupper har sedan tidigare info på hemsidan (Mental –MH/MT information samt Hälsa med olika info om tex JLPP, sjukdomsredovisning, lite artiklar etc.) Dessa finns nu under utskottsgrupperna.
MH/MT informationen finns alltså i menyn under Utskott – Avel och Hälsa – Utskottsgruppen mental
Den tidigare Hälsa-fliken finns numera i menyn under Utskott – Avel och hälsa – Utskottsgruppen hälsa och friskvård

För att få en överblick över ledamöter och utskottsgrupper i utskottet avel och hälsa finns här en PDF fil

Här är samtliga arbetsbeskrivningar:
Arbetsbeskrivning för utskottet Avel och Hälsa
Arbetsbeskrivning för utskottsgruppen Mental
Arbetsbeskrivning för utskottsgruppen Hälsa och Friskvård
Arbetsbeskrivning utskottsgruppen Exteriör
Arbetsbeskrivning för utskottsgruppen Avelssamordning